6 de juny del 2007

Carta conjunta

Avui mateix s'han enviat per registre una carta firmada per membres de les AMPA dels CEIP Fort Pienc, Pere Vila i Ramon Llull, amb el següent contingut:

Barcelona, 6 de juny de 2007

Benvolgut Manel Blasco,

Davant de la decisió del Consorci d’Educació de Barcelona d’obrir un tercer grup al CEIP Fort Pienc, li volem manifestar:

1. Que la decisió perjudica el CEIP Fort Pienc, al qual se li ocasionen problemes greus en el seu funcionament: problemes d’espai, organitzatives, de convivència i de desmoralització de l’equip directiu i del claustre de professors.

2. Que si s’hagués gestionat d’una altra manera, i sobretot si es recondueix en els propers dies i setmanes, podria ajudar a dos dels altres centres del barri, el CEIP Pere Vila i el CEIP Ramon Llull, a aconseguir alguna cosa per la qual estan lluitant des de fa molts anys, és a dir, aconseguir una matrícula complerta, estable i arrelada al barri. Estem convençuts que el que caldria haver fet, i cal fer a partir d’ara, és:

a. Quan s’identifiqui una demanda que supera o pot superar l’oferta de places a la zona, fer tot el possible per dirigir-la a les escoles del barri que lluiten per aconseguir una matrícula complerta, estable i arrelada al barri.

b. Per fer-ho, cal fer tot el possible per consensuar, amb les Direccions i les AMPA de les escoles que es poden veure afectades, la decisió que menys perjudiqui i/o pugui beneficiar la qualitat educativa al barri, i dedicar els màxims esforços per implicar les famílies afectades en la decisió.

c. No es poden obrir línies noves si hi ha vacants al barri, ja que altrament s’està perdent l’oportunitat d’impulsar les escoles que lluiten per tenir una matrícula complerta, estable i arrelada al barri.

3. Per això lamentem que l’administració hagi pres la decisió unilateralment, sense discutir-ho amb les AMPA ni a les direccions dels centres afectats directament o indirectament per la decisió.

4. El CEIP Pere Vila i el CEIP Ramon Llull estarien encantats d’acollir aquestes famílies amb l’objectiu d’implicar-los en el projecte educatiu del centre i donar-li continuïtat.

Per tot el que hem dit, considerem que el Consorci d’Educació de Barcelona, enlloc d’aprofitar la situació des d’un primer moment per donar un impuls a les dues escoles amb manca de població estable (CEIP Ramon Llull i CEIP Pere Vila), i així contribuir a la racionalització i creixement de l’escola pública al barri en el seu conjunt, el que ha fet és just el contrari: adjudicar-los unilateralment a l’única de les tres escoles on la seva arribada representa un problema, sense implicar ni demanar l’opinió a les escoles afectades.

Això ha fet que a partir d’aquest moment es fomenti als CEIP Pere Vila i Ramon Llull un sentiment de desànim i d’estar perdent una oportunitat idònia per intentar impulsar el seu objectiu de tenir població escolar estable; s’origini perplexitat i impotència al CEIP Fort Pienc; i es provoqui que qualsevol intent d’aturar el procés sigui viscut per les 25 famílies implicades com un atac personal al seu dret a escolaritzar els seus fills en aquesta escola. La situació en la qual queden aquestes famílies és naturalment incòmoda i desagradable, ja que dificulta encara més la tensió que per moltes famílies suposa el procés de preinscripció i assignació de centre.

Davant d’aquesta situació, exigim al Consorci d’Educació de Barcelona que garanteixi:

1. Que tant aquest com els propers anys les decisions que afecten el mapa escolar no es prenguin sense consultar i negociar amb les Direccions i les AMPA de totes les escoles afectades, per evitar que es repeteixin fets tant incomprensibles i perjudicials com el d’aquest curs.

2. Que tant aquest com els propers anys no s’obrin noves línies al barri mentre les actuals no estiguin plenes. Tot i que compartim i acceptem que molt probablement al barri faltaran els propers anys places escolars, i per tant donem suport a la construcció del nou centre previst al carrer Cartagena, creiem que és fonamental que aquest nou centre no vagi en detriment dels esforços de professors i pares de les escoles que actualment lluiten per tenir una població completa, estable i arrelada al barri per il·lusionar i animar més pares a participar en el projecte de tirar endavant una escola. AQUESTA DEMANDA COMPORTA TENIR EN COMPTE que del conjunt de pares assignats (a les llistes que aquest any s’han publicat el dimarts 5 de juny) al CEIP Pere Vila i, en certa mesura, al CEIP Ramon Llull, hi ha un percentatge significatiu que habitualment no arriba a executar la matrícula, i un altre que no arriba a començar el curs. Cal preveure (tot i la dificultat que comporta: també és difícil incloure un tercer grup a P3 al CEIP Fort Pienc o lluitar per tenir una matrícula complerta, estable i arrelada al barri) aquestes baixes abans d’obrir una nova línia al barri, ja que altrament el que es fa és dificultar enlloc d’ajudar la feina educativa de les tres escoles afectades directament o indirecta.

Anna Ruiz Martínez
Secretària del AMPA del CEIP Pere Vila

Julia Quintela i Núria Sánchez
Membres del AMPA del CEIP Pere Vila

Montse Farré
Presidenta l’AMPA del CEIP Ramon Llull

Laura Gonzàlez
Secretària de l’AMPA del CEIP Ramon Llull

Elena Fraca
Membre de la Junta de l’AMPA del CEIP Ramon Llull

Glòria Cueva
Vice-presidenta AMPA CEIP Fort Pienc

Esther Alcaraz
Secretària de l’AMPA del CEIP Fort Pienc

Mònica Casanovas, Montse Compte, Milton Grijalva, Roger Martínez, Yolanda Piñol i Paco Rubio
Membres del comitè representant de l’AMPA CEIP FORT PIENC

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Només vull donar-vos les gràcies a tots els que esteu treballant perque aquest tema acabi el millor possible.

Gràcies pels vostres esforços i el vostre temps.

Cris

Anònim ha dit...

Penso com la Cris, moltes gràcies per tot el que esteu fent aquests dies.
ANA

Anònim ha dit...

Moltes gràcies. Excelent document.

Eugènia (P4-P5)